چاپ خبر
دبیرستان پسرانه شهید بهشتی چهارشنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۱
سرگروه های آموزشی دبیرستان شهید بهشتی

نماینده دبیران : اكبر ظریفی

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه

1

مسعود نادری

معارف اسلامی

2

اردشیر ساسان

زبان و ادبیات فارسی

3

احمد بیت سیاح

عربی

4

محمود فروغی فر

زبان خارجه

5

محمداسماعیل شادروان

فیزیك

6

بهمن سركوهكی

شیمی

7

سیدعبدا... عسكری

ریاضی

8

احمدعلی شاهوری

زیست

9

عبدالغفار بازرگانی

مطالعات اجتماعی

10

ایرج زكی پور

جغرافی

11

پژمان عبادی

زمین شناسی

12

حسین حسین زاده

آمار

13

راضی ساعدی

دفاعی

14

رضا ساقی

كامپیوتر

15

اكبر ظریفی

تاریخ

16

داود جعفری

تربیت بدنی

انتهای پیام/.