چاپ خبر
دبیرستان پسرانه شهید بهشتی چهارشنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۱
تقویم اجرایی مدیر تیر ماه سال تحصیلی 92-91

1- ایجاد هماهنگی با اداره جهت تصحیح اوراق و اعلام نتیجه امتحانات

2- نظارت بر ارزیابی كیفیت و نتایج امتحانات برگزار شده

3- نظارت و تاكید بر اعلام نیازهای تعمیراتی، توسعه،احداثی،تجهیزاتی آموزشگاه

4- نظارت بر ثبت نمرات دردفاتر امتحانات و كارنامه ها

5- تاكید و نظارت بر برنامه ریزی جهت تشكیل كلاسهای جبرانی و تقویتی با هماهنگی اداره

6- ایجاد هماهنگی بین امور تربیتی و پایگاههای تابستانی

7- تاكید واعلام به موقع حداكثر ظرفیت پذیرش دانش آموزان در سال تحصیلی آینده

8- اعلام كفالت تابستانی به اداره و مشخص نمودن كلفات

9- اعلام حضور معاونین با مدیر در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هرهفته جهت پاسخگویی به ارباب رجوع

10- هماهنگی جهت شروع ثبت نام دانش آموزان جدید

انتهای پیام/.