چاپ خبر
دبیرستان پسرانه شهید بهشتی چهارشنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۱
تقویم اجرایی مدیر اردیبهشت ماه سال تحصیلی 92-91

1- پیگیری بودجه بندی دروس كه به حد مطلوب رسیده باشند

2- نظارت بر استخراج و درج نمره انضباط

3- پیگیری امتحانات بین ترم برای نوبت پایانی

4- بررسی دفتر ثبت مشاهدات ارزشیابی نقاط قوت و ضعف در آن ثبت شود

5- نظارت و شناسایی آن دسته از همكارانیكه مایلند در كلاسهای جبرانی و تابستانی همكاری داشته باشند

6- كنترل نحوه شناسایی دانش آموزان ضعیف درسی و اعلام به اولیاء آنان در جهت مراقبت بیشتر در امتحانات نوبت دوم

7- تاكید بر اتمام ودوره كتابهای درسی به همكاران

8- تاكید برای برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم هفته بزرگداشت مقام معلم

9- سخنرانی در مورد اهمیت 12 اردیبهشت ماه گرامیداشت شهادت استاد مطهری

10- نظارت بر انسداد دفاتر حضور و غیاب دبیران

11- نظارت بر تمهیدات مقدمات برگزاری امتحان میان ترم و آمادگی جهت پایان ترم

12- بررسی نحوه تشكیل كلاسهای تقویتی با مجوز اداره

 

انتهای پیام/.