23 آبان 1391

نمونه برگ طرح درس روزانه جهت همكاران عزیز

مولف: مدیریت سیستم   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
2/3

نمون برگ طرح درس روزانه

 

مشخصات كلی طرح درس

 

 

پایه :

 

موضوع درس:

 

ماده درسی:

طرح درس شماره :

تعداد دانش آموزان:

نام مدرسه :

تاریخ تدریس:

نام معلم:

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس بتوانند:

 

هدف كلی

1-

2-

3-

4-

.

.

 

اهداف جزئی

از دانش آموزان انتظار می رود قبل از شروع درس جدید:

1-

2-

3-

.

اهداف رفتاری ورودی

1-

2-

3-

4-

.

 

اهداف رفتاری خروجی

 

 

روش های تدریس

 

 

 

رسانه های آموزشی

الف فعالیتهای مقدماتی

زمان

رسانه های آموزشی

روش تدریس

فعالیت دانش آموزان

فعالیت معلم

 

 

 

 

 

-1شروع با نام خدا و ذكر مناسبت یا حدیث

2-سلام و احوالپرسی

3-حضور و غیاب

4- بازدید تكالیف

5-پرسش از درس گذشته

6-جمع بندی درس گذشته با تاكید بر مفاهیم اساسی درس قبل

 

 

 

ب فعالیتهای مربوط به ارائه درس جدید

زمان

رسانه های آموزشی

روش تدریس

فعالیت دانش آموزان

فعالیت معلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- ارزشیابی تشخیصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- آماده سازی

 

 

 

 

 

3- ارائه درس جدید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج- فعالیتهای تكمیلی

زمان

رسانه های آموزشی

روش تدریس

فعالیت دانش آموزان

فعالیت معلم

 

 

 

 

1-جمع بندی

 

 

 

 

3-ارزشیابی

تكوینی

 

 

 

 

 

 

 

 

3-تعیین تكلیف

 

 

 

 

4-خاتمه درس

 

 


تعداد مشاهده (3536)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "نمونه برگ طرح درس روزانه جهت همكاران عزیز"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید