17 آبان 1391

برنامه كار آزمایشگاه

مولف: مدیر سیستم   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:

روزهای هفته

نام آزمایشگاه

زنگ 1   -   7:45 تا 9:20

زنگ 2    -   9:30 تا 10:50

زنگ 3   -   11 الی 12:30

شنبه

فیزیك

 

 

 

شیمی

 

 

 

زیست شناسی

اول 2 /

اول 1 /

اول 3 /

یكشنبه

فیزیك

دوم تجربی 2 /

دوم تجربی 1 /

 

شیمی

اول 3 /

دوم ریاضی /

سوم تجربی 2 /

زیست شناسی

چهارم تجربی 1 /

دوم تجربی 2 /

دوم تجربی 1 /

دوشنبه

فیزیك

اول 2 /

اول 1 /

اول 3 / دوم ریاضی

شیمی

اول 1 / چهارم تجربی 2

دوم تجربی 1 /

اول 2 /

زیست شناسی

 

 

 

سه شنبه

فیزیك

 

سوم ریاضی 1/

سوم ریاضی 2 /

شیمی

 

 

سوم تجربی 1 /

زیست شناسی

 

چهارم تجربی 2

سوم تجربی 2

چهارشنبه

فیزیك

سوم تجربی 1 / سوم تجربی 2

چهارم تجربی 1 / چهارم ریاضی 2

چهارم تجربی 2 / چهارم ریاضی 1

شیمی

سوم ریاضی 2 / چهارم ریاضی 2

سوم ریاضی 1 / چهارم ریاضی 1

دوم تجربی 2 / چهارم تجربی 1

زیست شناسی

 

 

سوم تجربی 1 /

تعداد مشاهده (1183)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "برنامه كار آزمایشگاه"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید