5 مرداد 1392

توضیحات و تذكرات مهم درخصوص پذیرش متقاضیان دوره كارشناسی پیوسته بدون آزمون نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

مولف: مدیر سیستم   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
2/5

 1. براساس مصوبه كارگروه ماده 4 قانون پذیرش دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی در 5000 رشته/محل دانشگاهی در مقطع كارشناسی بدون برگزاری آزمون و براساس معدل كتبی دیپلم، دانشجو پذیرش می‌نماید.
  پذیرش در این مرحله در كلیه رشته/محل‌های تحصیلی به روش متمركز خواهد بود كه فقط معدل كتبی داوطلبان واجد شرایط ملاك و مبنای پذیرش قرار می‌گیرد و اسامی پذیرفته شدگان در یك مرحله و به طور یك جا اعلام می‌گردد. در این روش هر داوطلب با توجه به شرایط وی (از نظر سهمیه، بوم و ...) و براساس معدل كتبی دیپلم، به اولین كد رشته/محل انتخابی كه از نظر علمی برتری دارد (در مقایسه با سایر داوطلبانی كه شرایط مشابه وی را دارند) در صورت وجود ظرفیت معرفی می‌شود. به منظور اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان اقدامات زیر انجام می‌گردد :
  • بررسی كد رشته/محل‌های انتخابی داوطلبان و ذخیره كردن آنها به همراه سایر اطلاعات آنان.
  • تعیین نقطه یا اولویت قبولی هر داوطلب با توجه به شرایط و وضعیت وی (از هر لحاظ) و مقایسه‌ای كه بین هر داوطلب با دیگر داوطلبان با وضعیت مشابه وی انجام می‌گیرد.
  • اعلام اسامی پذیرفته شدگان.
  • تبصره1: از آنجا كه پذیرش داوطلبان براساس سوابق تحصیلی (معدل كتبی دیپلم) صورت می‌پذیرد و نظر به این كه دروس امتحانی داوطلبان دیپلمه با توجه به نوع دیپلم آنان (ریاضی، تجربی، انسانی و ...) متفاوت است لذا چنانچه نوع دیپلم داوطلب با گروه آزمایشی كه متقاضی آن می‌شود متفاوت باشد، درصد اعمال معدل كتبی متفاوت خواهد بود كه در این خصوص توجه داوطلبان را به جدول ذیل معطوف می‌دارد.
  جدول ضریب تأثیر اعمال سوابق تحصیلی (معدل كتبی دیپلم) با توجه به نوع دیپلم و مجموعه آموزشی
  ریاضی فیزیك علوم تجربی ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی سایر عناوین دیپلم
  ریاضی و فنی مهندسی 100 4ر74 4ر31 4ر31 4ر31
  علوم تجربی، كشاورزی 9ر80 100 4ر31 4ر31 4ر31
  علوم انسانی 3 و 4 2ر41 2ر41 100 100 2ر41
  هنر 100 100 8ر69 8ر69 8ر69
  زبان های خارجی 100 100 100 100 100
  • تبصره2: در صورت ضرورت در هر رشته/محل تعدادی از حائزین شرایط به صورت ذخیره اعلام خواهند شد.

 2. پذیرش دانشجو در این دوره تنها برای نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 معتبر بوده و پذیرفته‌شدگان امكان ثبت‌نام با تأخیر در نیمسال‌های بعدی را نخواهند داشت.
 3. متقاضیان لازم است معدل كتبی خود را دقیقاً مطابق معدل مندرج در مدرك دیپلم خود درج نمایند و در صورت مغایرت معدل اعلامی با معدل مندرج در مدرك دیپلم در زمان ثبت‌نام در محل دانشگاهی از ادامه تحصیل فرد جلوگیری به عمل خواهد آمد.
 4. برادران متقاضی این دوره باید از نظر خدمت وظیفه عمومی منعی برای ثبت‌نام و ادامه تحصیل نداشته باشند.
 5. داشتن دیپلم كامل نظام قدیم متوسطه یا گواهی پایان دوره پیش‌دانشگاهی نظام جدید متوسطه و یا اشتغال به تحصیل در دوره پیش‌دانشگاهی در سال تحصیلی 93-92 (كه حداكثر تا 31 شهریور ماه سال جاری موفق به دریافت گواهینامه پیش‌دانشگاهی شوند) الزامی است.
 6. دارندگان دیپلم فنی و حرفه‌ای و كاردانش نظام جدید كه فاقد مدرك پیش‌دانشگاهی و یا مدرك كاردانی می‌باشند حق ثبت‌نام و ادامه تحصیل در این دوره را ندارند.
 7. دارندگان مدرك كاردانی یا فوق دیپلم دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، همچنین دارندگان مدرك كاردانی پیوسته یا شاغلین به تحصیل در دوره‌های كاردانی كه حداكثر تا 31 شهریور ماه سال جاری موفق به دریافت گواهینامه كاردانی می‌شوند حق ثبت‌نام در این دوره را دارند.
 8. متقاضیان می‌توانند با پرداخت مبلغ 200000 ریال نسبت به خرید كارت اعتباری ثبت‌نام اقدام نمایند و با ورود شناسه ثبت‌نام، رمز ثبت‌نام و كد امنیتی به صفحه ورود اطلاعات وارد شوند.
 9. متقاضیان می‌توانند نسبت به انتخاب 10 رشته/شهر از یك مجموعه و یك نظام آموزشی از میان رشته‌/شهرهای ارائه شده در سامانه اقدام نمایند و پس از تأیید، كد پیگیری را دریافت و تا زمان اعلام نتایج نزد خود حفظ نمایند.
 10. رشته/شهرهای انتخابی می‌تواند از میان رشته/شهرهای نظام آموزشی تمام وقت یا نظام آموزشی پاره‌وقت از یك مجموعه و یك نظام آموزشی صورت پذیرد.
 11. حداكثر مدت مجاز تحصیل در نظام آموزشی پاره‌وقت برای افراد غیر مشمول بیش از حداكثر مدت مجاز تحصیل در نظام آموزشی تمام وقت می‌باشد لكن برای افراد مشمول خدمت وظیفه عمومی، سنوات تحصیل در نظام آموزشی پاره وقت همانند نظام آموزشی تمام وقت دوره كارشناسی پیوسته می‌باشد.
 12. متقاضیان نظام آموزشی پاره‌وقت باید بومی یكی از نقاط تابعه استانی باشند كه محل دانشگاهی مورد نظر آنان در آن استان قرار دارد. دانشجوی بومی به فردی اطلاق می‌شود كه حائز یكی از سه شرط زیر باشد :
  1. سه سال آخر تحصیل وی در دوره نظام قدیم متوسطه یا پیش‌دانشگاهی نظام جدید بر طبق گواهی اداره كل آموزش و پرورش استان در یكی از مناطق تابعه استان مربوطه باشد.
  2. محل تولد وی بر طبق مندرجات شناسنامه در یكی از شهرها یا بخش‌های تابعه استان باشد.
  3. محل سكونت متقاضی یا والدین او قبل از پذیرش در محدوده استان مربوط باشد.
  4. تبصره: متقاضیان واجد یكی از شرایط فوق در استان‌های خراسان شمالی، جنوبی و یا رضوی می‌توانند رشته‌های دایر در واحدها یا مراكز دارای قید پذیرش بومی و مستقر در هر یك از سه استان را به عنوان انتخاب‌های خود منظور نمایند.
 13. متقاضیانی كه تمایل به انتخاب رشته/شهر از مجموعه‌های متفاوت در هر یك از نظام‌های آموزشی را دارند می‌توانند مجدداً با خرید اینترنتی كارت اعتباری ثبت‌نام نسبت به انتخاب 10 رشته/شهر دیگر از سایر مجموعه‌های شش گانه با رعایت شرط انتخاب 10 رشته از یك مجموعه و یك نظام آموزشی اقدام نمایند.
 14. متقاضیان رشته مهندسی دریا ـ دریانوردی باید علاوه بر داشتن سلامت كامل جسمی از نظر بینایی و كوررنگی كاملاً سالم باشند.
 15. متقاضیان رشته‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی باید ضمن نداشتن معلولیت‌های حاد جسمی، بیماری قلبی و تنفسی نیز نداشته باشند.
 16. متقاضیان رشته‌های نمایش ـ بازیگری و نمایش ـ كارگردانی باید ضمن نداشتن معلولیت‌های حاد جسمی، بیماری‌های قلبی و تنفسی نیز نداشته باشند و دارای سلامت كامل بینایی، شنوایی و كلامی باشند در غیر این صورت از ادامه تحصیل آنان ممانعت به عمل خواهد آمد.
 17. كاركنان محل های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مجاز نیستند رشته/شهرهای محل دانشگاهی كه در آن خدمت می‌كنند را به عنوان محل تحصیل انتخاب نمایند. چنانچه این موضوع رعایت نگردد از ادامه تحصیل آنان جلوگیری به عمل خواهد آمد.
 18. با توجه به اعلام اداره كل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت كشور، شركت دانش‌آموزان خارجی مقیم در دوره‌های خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بلامانع می‌باشد لیكن مجوز ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان متعاقب انجام تشریفات قانونی و بررسی صلاحیت‌های اقامتی اتباع مزبور خواهد بود و این افراد در صورت پذیرش از نیمسال آتی سال تحصیلی دانشگاه شروع به تحصیل خواهند نمود. لازم به ذكر است كه شركت اتباع خارجی در نظام آموزشی پاره‌وقت مجاز نمی‌باشد.
  تذكر :مطابق اعلام اداره كل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شرط معدل برای كلیه اتباع خارجی به شرح ذیل می‌باشد :
  • دوره‌های كارشناسی پیوسته، كاردانی و كارشناسی ارشد پیوسته رشته‌های تحصیلی غیرپزشكی، دارا بودن معدل كل سه ساله متوسطه حداقل 14 از 20 برای داوطلبان نظام جدید و داشتن همین معدل در مدرك دیپلم برای داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه.
 19. طلاب دارای دیپلم كامل متوسطه نظام قدیم یا پیش‌دانشگاهی نظام جدید متوسطه مشروط بر آن كه مدیریت حوزه‌های علمیه یا شورای مدیریت حوزه علمیه خراسان و اصفهان تأیید نماید طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصیل در حوزه به موازات آن (با استفاده از همان معافیت حوزه علمیه) ادامه تحصیل وی در دانشگاه بلامانع است. بدیهی است هر زمان كه معافیت تحصیلی طلبه توسط حوزه علمیه خاتمه یافته اعلام گردد، مشمول دیگر نمی‌تواند در دانشگاه تحصیل كند و باید خود را به سازمان وظیفه عمومی معرفی نماید.
 20. دانشجویان دوره بدون آزمون در طول مدت تحصیل مجاز به انتقال یا تغییر محل پذیرش به سایر محل‌های دانشگاهی نمی‌باشند.
 21. تذكرات مهم :
  • الف - محل تشكیل كلاس رشته‌های مهندسی كشاورزی با شاخه‌های مربوطه، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران) و نقاشی ـ نقاشی عمومی واحد مشهد در محل مجتمع آموزشی گلبهار می‌باشد.
  • ب - محل تشكیل كلاس رشته‌ مهندسی كشاورزی ـ آب واحد فردوس در محل مجتمع آموزشی گلبهار مشهد می‌باشد.
  • ج - محل تشكیل كلاس رشته مدیریت بیمه واحد بندر لنگه در محل مركز جناح می‌باشد.
  • د - محل تشكیل كلاس رشته‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ ورزش همگانی و حسابداری ـ دولتی واحد شهرقدس در محل مركز شهریار می‌باشد.
  • ه - محل تشكیل كلاس دانشجویان خواهر واحد شهر مجلسی در سپاهان شهر می باشد.

تعداد مشاهده (2010)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "توضیحات و تذكرات مهم درخصوص پذیرش متقاضیان دوره كارشناسی پیوسته بدون آزمون نیمسال اول سال تحصیلی 93-92"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید