29 تیر 1392

ظرفیت و تعداد پذیرش در رشته داروسازی در كنكور 91

مولف: مدیر سیستم   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:

نام گرایش / دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی های كانون
در كنكور 91
چارك پائین تراز كانونی منطقه 1 منطقه 2 منطقه 3 چند از ده كنكور 91
داروسازی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی تهران 78 52 6441 439 630 475 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 7 2 6 7 7 8
داروسازی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی ارومیه 30 24 6385 --- 2818 1316 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 6 5 2 5 6 5 6
داروسازی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی مازندران - ساری 32 25 6364 --- 3290 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 7 5 1 4 6 5 6
داروسازی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی گیلان - رشت 30 21 6352 --- 2896 1289 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 6 5 1 4 6 5 6
داروسازی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی - تهران 48 31 6329 657 1238 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 7 2 5 7 6 7
داروسازی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی اصفهان 78 52 6318 1255 2298 1163 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 6 2 5 7 5 6
داروسازی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی یزد 30 24 6317 1320 2645 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 2 5 6 5 6
داروسازی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی همدان 35 23 6314 --- 2366 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 2 4 6 5 6
داروسازی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی مشهد 68 48 6309 1261 2605 1040 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 2 5 6 6 7
داروسازی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی تبریز 88 66 6298 1143 2831 1176 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 2 5 6 5 6
داروسازی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه 45 30 6227 1863 2662 1071 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 6 4 2 4 6 5 6
داروسازی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی مازندران - ساری 33 24 6223 1617 3034 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 6 5 2 4 6 5 6
داروسازی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی كرمان 55 41 6210 1560 3442 1211 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 7 5 2 4 6 5 6
داروسازی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی زنجان 50 37 6205 1715 2822 1322 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 2 5 6 5 6
داروسازی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی شیراز 68 33 6151 1412 1933 884 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 6 2 5 6 5 7
داروسازی- دكتری/بومی استان خراسان جنوبی دانشگاه علوم پزشكی زابل 10 13 6083 --- 4066 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 6 4 2 4 6 4 5
داروسازی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز 53 39 6000 1636 2845 1171 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 7 5 2 4 6 5 6
داروسازی- دكتری/بومی استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشكی زابل 20 5 5420 --- --- --- نمایش

تعداد مشاهده (1705)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "ظرفیت و تعداد پذیرش در رشته داروسازی در كنكور 91"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید