19 تیر 1392

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور

مولف: مدیریت سیستم   /  دسته: خبرهای مدرسه   /  رتبه دهید:

گرد آورنده: واحد مشاوره مركز
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با پذیرش دانشجو برای رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و نحوه اعلام علاقمندی و انتخاب مورد و یا موارد رشته‌های تحصیلی خاص در آزمون سراسری سال 1392
مقدمه:
داوطلبان‌ گرامی با سلام، ضمن تبریك به مناسبت ایام مبارك نیمه شعبان ولادت حضرت قائم (عج)، موفقیت‌ شما را برای ادامه‌ تحصیل‌ در مقاطع‌ مختلف آموزش‌ عالی كشور و كسب‌ مراتب‌ عالیه‌ علمی آرزو می‌نمائیم. به منظور آشنائی با اطلاعات عمومی و شرایط و ضوابط هر یك از مؤسسات آموزش عالی دارای شرایط خاص و نحوه اعلام علاقمندی به انتخاب رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص، مطالعه این مطالب برای شما مفید و الزامی دانسته و به داوطلبان توصیه  می شود كه با دقت این مطالب را مطالعه نمایند.

داوطلبان می‌بایست شماره مورد یا موارد رشته‌های دارای شرایط خاص را از این اطلاعیه انتخاب و به صورت اینترنتی از تاریخ 3/4/1392 تا 15/4/1392 از طریق سایت سازمان به نشانی: www.sanjesh.org اقدام به درج اعلام علاقمندی به رشته‌های خاص نمایند. لازم به تأكید است به درخواست‌های غیر از روش اینترنتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
تعریف رشته‌های‌ تحصیلی‌ دارای‌ شرایط خاص: رشته‌های‌ دارای شرایط خاص رشته‌هایی هستند كه نیاز به‌ اقداماتی‌ نظیر مصاحبه‌، معاینه‌ و آزمون علمی و یا عملی (اختصاصی خاص رشته) دارند و داوطلبان‌ علاقه‌مند به‌ انتخاب‌ اینگونه‌ رشته‌ها باید شماره موارد را از جداول ذیل استخراج و حداكثر دو مورد از این موارد را در سایت سازمان درج نمایند و در صورتی‌كه‌ نام آنان‌ در ردیف‌ معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت‌ رشته‌های‌ مذكور برای‌ مصاحبه‌ و معاینه‌ اعلام‌ گردد (اعم‌ از اینكه‌ در مراحل‌ مصاحبه‌، معاینه‌ و آزمون علمی و یا عملی شركت‌ نمایند یا ننمایند) باید در زمان‌ انتخاب‌ رشته‌، كدرشته‌ یا كدرشته‌های‌ مذكور را به‌ عنوان‌ یك‌ یا چند رشته از انتخاب‌های‌ مجاز خود به‌ نحوی‌ كه‌ در دفترچه‌ شماره 2 (دفترچه‌ انتخاب‌ رشته‌) منعكس‌ می‌گردد فقط از اولویت یكم تا اولویت‌ نهم انتخاب نمایند.
لذا داوطلبان‌ پس ‌از مطالعه‌ دقیق ضوابط و شرایط عمومی‌ و اختصاصی‌ هر یك‌ از رشته‌های‌ تحصیلی‌ مربوط به‌ گروه‌ آزمایشی‌ خود شماره‌ مورد یا موارد مربوط به رشته‌های‌ مورد علاقه‌ خود را از جدول شماره 1 (برای‌ داوطلبان‌ گروههای آزمایشی  علوم‌ریاضی‌‌وفنی‌، علوم‌‌تجربی‌، علوم‌‌انسانی وهنر‌)، جدول‌ شماره 6 (داوطلبان‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌)، جدول‌ شماره 9 (داوطلبان‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ تجربی‌)، جدول‌ شماره 13 (داوطلبان‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ انسانی‌) و جدول‌ شماره 17 (داوطلبان‌ گروه‌ آزمایشی‌ هنر)استخراج‌ و انتخاب نمایند.
تذكرات مهم: 1- آن ‌دسته ‌از داوطلبانی‌كه‌ علاقه‌مندی‌ خود را به ‌هر یك از رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص دانشگاه امام صادق(ع) و یا دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری/ دادگستری، در زمان ثبت‌نام آزمون سراسری ازطریق سایت دانشگاه ذیربط اعلام نموده‌اند، نیاز به اقدام خاصی در این مرحله ندارند و این دسته از داوطلبان چنانچه مجاز به انتخاب رشته شوند، لازم است در زمان انتخاب رشته، كدرشته‌های تحصیلی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تا اولویت نهم و قبل از دهم انتخاب نمایند.2- متقاضیان رشته‌های‌ تحصیلی دانشگاه مذاهب اسلامی واحدهای( بندرعباس، تهران، سنندج و زاهدان) ، دانشگاه صنعتی مالك اشتر و موسسه غیرانتفاعی و غیر دولتی رفاه-تهران لازم است شماره مورد و یا موارد را از گروه‌ آزمایشی‌ مربوط استخراج و در سایت سازمان درج نمایند، در صورتی‌ كه متقاضیان هر یك از رشته‌های فوق‌الذكر‌ در ردیف‌ معرفی‌شدگان ‌چند برابر ظرفیت قرار گیرند، به‌ هنگام ‌انتخاب ‌رشته‌ لازم‌ است‌ كدرشته‌ یا كدرشته‌های ‌مربوط را از اولویت‌ اول‌ انتخابی‌ تا حداكثر اولویت‌ سی‌ام‌ در هر اولویتی‌ كه‌ علاقه‌مند باشند انتخاب‌ كنند و داوطلبانی‌ كه‌ دو كدرشته‌ (دو مورد) از كدرشته‌های‌ مربوط به‌ گروه‌ آزمایشی ‌خود را انتخاب‌ كرده‌اند، مجاز می‌باشند علاوه‌ بر دو مورد انتخابی‌، شماره موارد مربوط به رشته‌های‌ دانشگاه‌های فوق (دانشگاههای مندرج در بند 2) را نیز به ‌عنوان‌ مورد سوم‌ انتخاب‌ نمایند.
3- ملاك نهایی برای ظرفیتها، عنوان رشته‌ها و نیمسال پذیرش برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، موارد درج شده در دفترچه راهنمای انتخاب رشته(دفترچه شماره 2) خواهد بود.

رشته‌های‌ تحصیلی‌ دارای‌ شرایط خاص‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی و فنی
 داوطلبان علاقمند به تحصیل در هر یك از رشته‌های تحصیلی مندرج در جدول شماره (6) لازم است با توجه به شرایط و ضوابط مؤسسات مذكور كه در ذیل جدول رشته‌های تحصیلی هر یك از مؤسسات درج گردیده است علاقمندی خود را به انتخاب رشته یا رشته‌های ذیربط اعلام نمایند.
جدول‌ شماره 6 - رشته‌‌های‌ تحصیلی گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی
عنوان رشته تحصیلی/ نام مؤسسه آموزش عالی
 شماره مواردی كه باید در سایت اینترنتی سازمان درج شود
رشته‌های ‌تحصیلی‌ دانشگاه ‌صنعتی ‌مالك ‌اشتر
7
معماری داخلی و مهندسی معماری مؤسسه غیردولتی و غیرانتفاعی سوره تهران
23

 

 

جدول شماره 7- رشته‌های ‌تحصیلی دانشگاه‌ صنعتی‌ مالك ‌اشتر وابسته به وزارت ‌دفاع‌ (محل تحصیل شاهین‌شهر اصفهان
عنوان رشته
ظرفیت پذیرش نیمسال
جنس پذیرش
مقطع تحصیلی
دوره
اول
دوم
زن
مرد
مهندسی هوا فضا
15
--
--
مرد
كارشناسی
روزانه
مهندسی اپتیك و لیزر
15
--
--
مرد
كارشناسی
روزانه
مهندسی دریا ـ كشتی سازی
15
--
--
مرد
كارشناسی
روزانه
 
شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاه صنعتی مالك اشتر:
1- متعهد ومتدین بودن به دین مبین اسلام، تابعیت جمهوری اسلامی و التزام عملی به نظام و قوانین جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و اعتقادبه ولایت ‌فقیه.
2- داشتن سلامت جسمانی متناسب با دوره تحصیلی و نداشتن سوء‌پیشینه كیفری. 3- پذیرش دانشجو منحصراً از بین داوطلبان مرد صورت خواهد پذیرفت. 4- احراز صلاحیت‌های ‌لازم برابر ضوابط هسته گزینش وزارت دفاع. 5- عدم سابقه عضویت یا وابستگی به ‌احزاب و گروه‌های سیاسی غیرقانونی و یا الحادی. 6- با توجه به ممنوعیت‌های قانونی، دانشجویان این دانشگاه تحت هیچ عنوان نمی‌توانند در فعالیت‌های سیاسی و حزبی شركت نمایند. 7- حداقل سن 17 سال و حداكثر سن داوطلبان 22 سال و كسانی كه خدمت وظیفه عمومی را انجام داده باشند 24 سال تمام می‌باشد تا تاریخ 31/6/92 (تبصره: كاركنان نیروهای مسلح از شرط سنی معاف می‌باشند و پذیرش آنان منوط به موافقت یگان مربوط با انتساب به تحصیل خواهد بود). 8- در هر مرحله ای كه شرایط داوطلب مغایر با شرایط پذیرش دانشگاه تشخیص داده شود، از ادامه مراحل گزینش و یا تحصیل داوطلب در این دانشگاه جلوگیری بعمل می‌آید.
9- دانشجویان با استفاده از تسهیلات یارانه‌ای از مزایای ناهار و خوابگاه (در حد امكان منحصراً برای دانشجویان غیربومی) برخوردار خواهند شد. 10- برابر ضوابط و مقررات آموزشی وزارت علوم و با توجه به نیازهای صنایع دفاعی كشور تا 30 درصد از دروس تخصصی رشته‌های تحصیلی این دانشگاه اصلاح و تغییر می‌یابد. 11- برنامه آموزشی دانشگاه مطابق برنامه آموزشی مصوب شورایعالی برنامه ریزی وزارت علوم خواهد بود و به دانش‌آموختگان دانشنامه كارشناسی پیوسته مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطاء می‌شود. 12- كارآموزی دانشجویان منتخب در تابستان در صنایع دفاعی كشور انجام خواهد شد. 13- دانشجویان این دانشگاه برابر ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط در طول تحصیل برنامه‌های تربیتی، علمی و پژوهشی، بازدیدهای علمی و كلاس‌های ویژه شركت نمایند. 14- انتخاب گرایش رشته تحصیلی در هر یك از رشته محل‌ها با توجه به دروس اختصاصی و تغییراتی كه در سرفصل‌ها انجام می‌شود، توسط این دانشگاه تعیین خواهد شد. 15- آن دسته از داوطلبانی كه بومی منطقه اصفهان باشند در اعلام نتایج گزینش‌های مربوط دارای اولویت خواهند بود. 16- دانشجویان باید در طول تحصیل تمامی ضوابط این دانشگاه را رعایت نمایند. 17- داوطلبان علاقمند به انتخاب رشته‌های تحصیلی این دانشگاه در صورتی كه در ردیف معرفی‌شدگان مربوطه قرار گرفته باشند، می‌توانند به هنگام انتخاب رشته، كدرشته یا رشته‌های مربوطه را از اولویت اول انتخابی تا اولویت سی‌ام در هر اولویتی كه علاقمند باشند، انتخاب نمایند. 18- آن دسته از داوطلبانی كه معدل كل دیپلم متوسطه آنان بالاتر از 18 باشد، در اعلام نتایج گزینش‌های دانشگاه دارای اولویت خواهند بود. 19- دانشجویان در طول تحصیل مجاز به انتقال و تغییر رشته نیستند (مگر در شرایط خاص به تشخیص دانشگاه). 20 - محل تحصیل پذیرفته‌شدگان اصفهان شاهین‌شهر (18كیلومتری شهر اصفهان) –انتهای خیابان فردوسی- دانشگاه صنعتی مالك اشتر می‌باشد. 21- پذیرفته شدگان همانند سایر دانشجویان صرفاً از مزایای صندوق‌های رفاه دانشجویان مطابق با آئین‌نامه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استفاده خواهند نمود. 22- براساس برنامه تأمین نیروی انسانی وزارت دفاع در برنامه پنجم توسعه آن دسته از دانشجویانی كه صلاحیت‌های علمی، اخلاقی و عمومی لازم را برابر دستورالعمل‌های وزارت دفاع تا پایان تحصیلات خویش دارا باشند در اولویت جذب و همكاری با سازمان‌های تابعه وزارت دفاع قرار می‌گیرند.
 
جدول شماره 8- رشته‌های ‌تحصیلی معماری داخلی و مهندسی معماری مؤسسه غیردولتی و غیرانتفاعی سوره
عنوان رشته
ظرفیت پذیرش نیمسال
جنس پذیرش
مقطع تحصیلی
اول
دوم
معماری داخلی
60
--
زن
مرد
كارشناسی
مهندسی معماری
--
60
زن
مرد
كارشناسی
 
* شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مؤسسه غیردولتی و غیرانتفاعی سوره در ذیل جدول شماره 4 همین اطلاعیه درج شده است.
 
 قسمت سوم
 
رشته‌های‌ تحصیلی‌ دارای‌ شرایط خاص‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ تجربی
‌ داوطلبان علاقمند به ادامه تحصیل و انتخاب هر یك از رشته‌های تحصیلی مندرج در جدول شماره (9) لازم است با توجه به شرایط و ضوابط مؤسسات مذكور كه در ذیل جدول رشته‌های تحصیلی هر یك از مؤسسات درج گردیده است علاقمندی خود را به انتخاب رشته یا رشته‌های ذیربط اعلام نمایند.
 
جدول شماره 9- رشته‌های‌ تحصیلی‌ مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ تجربی‌
عنوان رشته تحصیلی/ نام مؤسسه آموزش عالی
شماره ‌مواردی كه‌ باید در سایت اینترنتی سازمان درج شود
 
عنوان رشته تحصیلی/ نام مؤسسه آموزش عالی
شماره ‌مواردی كه‌ باید در سایت اینترنتی سازمان درج شود
پزشكی- دانشگاه علوم ‌پزشكی ‌ارتش ج.ا.ا
8
بورسیه ‌رشته داروسازی ‌‌‌دانشگاه ‌علوم‌‌ پزشكی‌‌ ‌‌‌‌ارتش‌ ‌‌در سایر دانشگاه‌های‌‌ علوم‌ پزشكی ‌(تهران، شهید بهشتی، شیراز، مشهد و اصفهان)
14
دندانپزشكی- دانشگاه علوم ‌پزشكی ‌ارتش ج.ا.ا
9
پرستاری- ‌دانشگاه ‌علوم پزشكی ‌‌ارتش‌ ج.ا.ا
10
پزشكی- دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله(عج)-تهران
15
رشته‌های كارشناسی دانشكده ‌پیراپزشكی ارتش ج.ا.ا
11
بورسیه‌ رشته ‌‌‌‌‌پزشكی ‌‌‌دانشگاه علوم‌‌ پزشكی‌‌ ‌‌‌‌ارتش‌ ‌‌در ‌سایر دانشگاه‌های‌‌ علوم‌ پزشكی (‌تهران، شهید بهشتی، شیراز، مشهد و اصفهان)
12
رشته‌های تحصیلی كارشناسی دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله(عج)-تهران
16
بورسیه رشته دندانپزشكی‌‌ دانشگاه‌ ‌‌علوم‌ پزشكی‌ ‌‌‌‌ارتش‌ ‌‌‌در سایر ‌دانشگاه‌های‌‌ علوم‌ پزشكی ‌(اصفهان ،تهران، شهید بهشتی و مشهد)
13
 
رشته تحصیلی كاردانی فوریت پزشكی دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله(عج)-تهران
17
 
شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی و امتیازات داوطلبان دوره روزانه دانشگاه علوم پزشكی ارتش‌‌ ج.ا.ا (رشته‌های‌ ‌‌پزشكی‌، پرستاری، پیرا‌‌پزشكی) و بورسیه رشته‌های پزشكی، دندانپزشكی و داروسازی ارتش ج.ا.ا در سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش ‌عالی:
الف) شرایط عمومی: 1- متدین به دین مبین اسلام. 2- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و ایرانی‌الاصل بودن. 3- ایمان به انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و آمادگی فداكاری در راه تحقق اهداف آن. 4- عدم محكومیت ناشی از اقدام علیه انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. 5- عدم محكومیت به محرومیت از خدمات دولتی. 6- عدم سابقه عضویت و یا وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی. 7- عدم معروفیت به فساد اخلاقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر. 8- عدم سوءپیشینه كیفری برابر اعلام مراجع ذیصلاح. 9- سپردن تعهد لازم مبنی بر پرداخت هزینه‌های دوره آموزشی، در صورت استعفا و یا اخراج برابر قوانین و مقررات ارتش. 10- نداشتن كارت معافیت پزشكی از حوزه نظام وظیفه.
ب) شرایط اختصاصی: 1- حداقل سن در هنگام پذیرش داوطلبان 16 سال و حداكثر سن 22 سال. داوطلبانی كه در حال انجام خدمت مقدس سربازی در نیروهای مسلح بوده و یا آن را به اتمام رسانیده‌اند، مدت خدمت انجام شده آنان به حداكثر سن (22 سال) اضافه می‌گردد (مبنای احتساب سن برای داوطلبان نیمسال اول 31/6/92 و برای داوطلبان نیمسال دوم 30/11/92 خواهد بود). ضمناً در زمان گزینش 5 سال به حداكثر سن داوطلبانی كه از بستگان درجه یك شهدا ‌باشند اضافه می‌گردد. 2- دارندگان معدل كل دیپلم متوسطه: الف) معدل كل 18 و بالاتر از آن برای داوطلبان رشته پزشكی و بورسیه پزشكی، بورسیه دندانپزشكی و بورسیه دارو سازی و كسب نمره كل علمی بالاتر از 9000 در زیر گروه مربوط در آزمون سراسری. ب) معدل كل 16 و بالاتر از آن برای داوطلبان رشته‌های پرستاری و كارشناسی پیراپزشكی و كسب نمره كل علمی بالاتر از 7000 در زیر گروه مربوط در آزمون سراسری. 3- مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه برای داوطلبین ذكور (دارا بودن گواهی اشتغال به تحصیل برای متولدین 1373 و بعد از آن، دارا بودن گواهی پایان تحصیلات متوسطه و پیش‌دانشگاهی و دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت برای متولدین 1372 و قبل از آن، دارا بودن گواهی اشتغال به خدمت سربازی برای داوطلبان سرباز بدون اضافه خدمت سنواتی، دارا بودن كارت پایان خدمت جهت داوطلبان منقضی خدمت). 4- احراز صلاحیت علمی به تائید هیئت علمی منتخب دانشگاه. 5- داشتن سلامت جسمانی و روانی و تناسب اندام برابر گواهی اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. 6- احراز صلاحیت مكتبی، امنیتی و موفقیت در مصاحبه علمی، روانسنجی، تست ورزش و تحقیقات لازم به تائید مركز گزینش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. 7- داوطلبان در هنگام ثبت‌نام نبایستی در استخدام هیچیك از سازمان‌های دولتی و خصوصی باشند. 8- شرایط ادامه تحصیل در دانشگاه علوم پزشكی ارتش، ضمن رعایت ضوابط و مقررات آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی، تابع مقررات ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد. 9- دانشجویان پس از فراغت از تحصیل جهت اشتغال در یكی از مراكز ستاد فرماندهی آجا، نیروهای زمینی، قرارگاه پدافند هوایی، هوایی و دریایی در كل كشور براساس رتبه بندی معدل نمرات طول تحصیل تقسیم خواهند شد. 10- در صورت انصراف دانشجو و یا ارتكاب اعمالی كه موجب اخراج وی از ارتش گردد، علاوه بر جبران خسارات مالی (دوبرابر هزینه‌های آموزشی) از ادامه تحصیل در رشته مربوطه در این دانشگاه محروم خواهد شد. 11- معرفی ضامن معتبر و سپردن تعهد خدمتی برابر ضوابط و مقررات ارتش در هر نقطه از كشور. 12- ارائه مجوز ادامه تحصیل از كارگزینی نیروی مربوطه برای كاركنان ارتش جمهوری اسلامی ایران (نظامیان و كارمندان).13- ادامه تحصیل كاركنان پایور باستناد تبصره 2 ماده 49 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در صورت ارائه مجوز از نیروی مربوطه در فواصل درجات گروهبان یكمی تا استوار یكمی و كارمندان با حداكثر سن 25 سال امكان‌پذیر می‌باشد. 14- پوشیدن لباس مصوب ارتشی برای دانشجویان این دانشگاه الزامی است. 15- داوطلبانی كه در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی كشور شاغل به تحصیل می‌باشند، بایستی در موقع پذیرش برگه تسویه حساب و یا نامه انصراف از تحصیل دانشگاه مربوطه را ارائه نمایند. 16- فارغ‌التحصیلان مقاطع كاردانی و بالاتر حق انتخاب این رشته‌ها را ندارند. 17- بعد از قبولی در این دانشگاه امكان تغییر رشته و یا انتقال دائم در هیچ مقطع و رشته‌ای وجود ندارد.
ج) امتیازات: 1- تحصیل در دانشگاه علوم پزشكی ارتش شبانه روزی و رایگان بوده (هیچگونه هزینه‌ای از دانشجو دریافت نمی‌شود) و كلیه امكانات زیست، مسكن، خوراك، پوشاك، تحصیل، بهداشت و درمان و وسایل كمك آموزشی رایگان و به عهده ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. 2- پس از فارغ‌التحصیلی دانشجویان پزشكی، بورسیه پزشكی، دندانپزشكی و داروسازی به درجه ستوانیكمی، دانشجویان كارشناسی پیراپزشكی به درجه ستواندومی، دانشجویان كاردانی پیراپزشكی به درجه ستوانسومی نائل خواهند شد. در خصوص دانشجویان پرستاری از آنجائیكه استخدام آنان بصورت كارمندی می‌باشد، پس از فراغت از تحصیل به رتبه 11 (معادل درجه ستواندومی) نائل می‌گردند. 3- به فارغ‌التحصیلان مدرك كاردانی، كارشناسی، دكترای حرفه‌ای (مطابق با رشته فارغ‌التحصیلی) مورد تائید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی اعطا خواهد شد. 4- دانشجو از بدو ورود به استخدام رسمی ارتش جمهوری اسلامی ایران درخواهد آمد. 5- دانشجویان در طول مدت تحصیل ماهیانه مبلغی به عنوان كمك هزینه تحصیلی دریافت خواهند نمود. 6- سازمان متعهد می‌گردد پس از 15 سال از خدمت كاركنان با اعطای وام نسبت به تأمین مسكن آنان اقدام نماید و همچنین دانشجویان ارتش از تسهیلاتی مانند: حكمت كارت، دفترچه بیمه درمانی و بیمه عمر برای خود و عائله تحت تكفل و وام‌های مصوب برخوردار خواهند شد. 7- دانشجویان رتبه‌های ممتاز و نخبه ضمن برخورداری از جوایز نفیس و مساعدت‌های لازم مجاز به استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بعدی بدون آزمون ورودی می‌باشند و در تعیین محل خدمتی در اولویت خواهند بود. 8- امكان ادامه تحصیل در همه مقاطع با توجه به نیاز سازمان و با هماهنگی كارگزینی نیروی مربوطه وجود دارد. 9- دانشجویان پس از فراغت از تحصیل امكان شركت در دوره‌های طولی و عرضی و پودمانی در داخل و خارج از كشور را برابر روش جاری و قوانین ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهند داشت. 10- داوطلبان برای كسب اطلاعات بیشتر در خصوص دانشگاه علوم پزشكی ارتش به سایت اینترنتی دانشگاه به آدرس www.armyums.ac.ir مراجعه نمایند.
 
 
 
جدول شماره 10- رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ علوم پزشكی‌ ارتش‌ ج.ا.ا 
 
عنوان رشته
ظرفیت پذیرش نیمسال
جنس پذیرش
مقطع تحصیلی
اول
دوم
پزشكی
30
--
--
مرد
دكتری حرفه‌ای
دندانپزشكی
12
--
--
مرد
دكتری حرفه‌ای
پرستاری
14
--
--
مرد
كارشناسی
پرستاری
14
--
زن
--
كارشناسی
علوم آزمایشگاهی
8
--
--
مرد
كارشناسی
كارشناسی تكنولوژی پرتو شناسی
--
10
--
مرد
كارشناسی
كارشناسی فناوری اطلاعات سلامت
--
7
--
مرد
كارشناسی
اتاق عمل
--
9
--
مرد
كارشناسی
هوشبری
--
10
--
مرد
كارشناسی

 
جدول شماره 11-بورسیه ‌رشته‌های‌ ‌‌پزشكی، دندانپزشكی و داروسازی ‌‌ارتش ‌‌ج.‌‌ا.‌‌ا‌ در دانشگاه‌های ‌علوم ‌پزشكی
‌‌(تهران، شهید بهشتی، شیراز، مشهد و اصفهان) 
 
عنوان
رشته
ظرفیت پذیرش نیمسال
جنس پذیرش
مقطع تحصیلی
توضیحات
اول
دوم
پزشكی
5
--
--
مرد
دكتری حرفه‌ای
دانشگاه‌های ‌علوم ‌پزشكی: تهران(1 نفر)، شهید بهشتی(1 نفر)، شیراز(1 نفر)، مشهد(1 نفر) و اصفهان(1 نفر)
دندانپزشكی
5
--
--
مرد
دكتری حرفه‌ای
دانشگاه‌های علوم پزشكی: تهران(1 نفر)، شهید بهشتی(1 نفر)، شیراز(1 نفر)، مشهد(1 نفر) و اصفهان(1 نفر)
داروسازی
15
--
--
مرد
دكتری حرفه‌ای
دانشگاه‌های ‌علوم‌ پزشكی: تهران(2 نفر)، شهید بهشتی(2 نفر)، شیراز(4 نفر)، مشهد(3 نفر) و اصفهان(4 نفر)
* شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی بورسیه ‌رشته‌های ‌‌پزشكی، دندانپزشكی و داروسازی مقطع دكتری حرفه‌ای و عمومی ‌‌ارتش ‌‌‌جمهوری ‌‌اسلامی ‌‌ایران‌ در دانشگاه‌های ‌علوم ‌پزشكی ‌كشور در ابتدای بخش گروه آزمایشی علوم تجربی در همین اطلاعیه درج شده است.
 
شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله(عج)-تهران دوره روزانه:
الف) شرایط عمومی: 1- اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی(ص)، انقلاب اسلامی و نظام جمهوریاسلامی ایران. 2-اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه. 3-التزام عملی به احكام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی و رعایت موازیناخلاق اسلامی. 4-عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی. 5-نداشتن سابقه عضویت و یا هواداری از احزاب و گروه‌ها و سازمان‌های غیراسلامی، التقاطی، الحادی و غیرقانونی. 6-عدم محكومیت ناشی از اقدام علیه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامیایران. 7-عدم اعتیاد به مواد مخدر و محرومیت از خدمات دولتی. 8-داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر. 9-داشتن حسن شهرت اخلاقی و اجتماعی و عدم سوء پیشینه. 10-داشتن تا بعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تا بعیت مضاعف.
ب) شرایط اختصاصی: 1-حداقل معدل كل دیپلم یا پیش‌دانشگاهی 18 برای دوره دكترای حرفه ای و معدل كل 14 برای دوره های كاردانی و كارشناسی. 2-كسب نمره كل علمی بالاتر از 9500 در زیر گروه آزمایشی مربوط در آزمون سراسری برای رشته پزشكی و نمره كل 8000 در زیر گروه آزمایشی مربوط برای دوره های كاردانی و كارشناسی. 3-حداكثر سن داوطلبان تحصیل در این دانشگاه 20 سال تمام می‌باشد. تبصره 1: به ازای هر یك سال عضویت بسیج فعال، مدت سه ماه و عضویت عادی دو ماه تا سقف یك سال قابل افزایش به حداكثر سن می‌باشد. تبصره 2: در صورت انجام خدمت دوره ضرورت، مدت مذكور به حداكثرسن اضافه می‌گردد. تبصره 3: برای ‌اعضای درجه یك خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و مفقودالاثرها تا میزان پنج سال قابل افزایش به حداكثر سن می‌باشد. تبصره 4: مجموع سن فردبا احتساب ارفاق سنی حاصل از این بند حداكثر نمی‌باید از 25 سال تجاوز نماید. 4-در شرایط مساوی، اولویت با اعضای درجه یك خانواده محترم ایثارگران (شهداء، جانبازان، آزادگان و رزمندگان) و همچنین اعضای بسیج می‌باشد. 5- در مدت تحصیل در دانشگاه بقیه‌الله(عج) دانشجویان از امكانات فرهنگی،خوابگاه و غذا در حد امكان بهره‌مند خواهند بود. لیكن دانشگاه هیچگونهتعهدی برای خوابگاه متاهلین ندارد.6-پذیرفته شدگان نهایی در بدو ورود به استخدام رسمی سپاه پاسداران در آمده و از حقوق، مزایا، بیمه، خدمات رفاهی و ... امكانات دانشجویان بورسیه بهره‌مند خواهند شد. 7-منتخبین در بدو ورود می‌بایست دوره عمومی پاسداری را در یكی از مراكزآموزشی سپاه طی نمایند. 8-منتخبین پس از فارغ‌التحصیلی براساس نیاز سپاه و نظر معاونت بهداشتو درمان سپاه بكارگیری می‌شوند.جهت كسب اطلاعات بیشتر در مورد رشته‌ها و معرفی دانشگاه به آدرس سایت: www.bmsu.ac.ir مراجعه نمایید.
 
جدول شماره 12-رشته‌های تحصیلی دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله(عج)-تهران 
 
عنوان
رشته
ظرفیت پذیرش نیمسال
جنس پذیرش
مقطع تحصیلی
توضیحات
اول
دوم
زن
مرد
پرستاری
30
0
10
20
كارشناسی
پذیرش ازمیان داوطلبان با عضویت بسیجی ونهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
پزشكی
40
0
5
35
دكتری حرفه‌ای
پذیرش ازمیان داوطلبان با عضویت بسیجی ونهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
0
20
ـــ
مرد
كارشناسی
پذیرش ازمیان داوطلبان با عضویت بسیجی ونهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
اتاق عمل
0
20
5
15
كارشناسی
پذیرش ازمیان داوطلبان با عضویت بسیجی ونهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
علوم ازمایشگاهی
0
20
5
15
كارشناسی
پذیرش ازمیان داوطلبان با عضویت بسیجی ونهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
كاردانی فوریت های پزشكی
0
20
ـــ
مرد
كاردانی
پذیرش ازمیان داوطلبان با عضویت بسیجی ونهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
هوشبری
0
20
5
15
كارشناسی
پذیرش ازمیان داوطلبان با عضویت بسیجی ونهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
مهندسی بهداشت حرفه ای
0
10
ـــ
مرد
كارشناسی
پذیرش ازمیان داوطلبان با عضویت بسیجی ونهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
مهندسی بهداشت محیط
0
20
ـــ
مرد
كارشناسی
پذیرش ازمیان داوطلبان با عضویت بسیجی ونهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 

تعداد مشاهده (2511)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور "


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید