قبل از اینكه دنبال كلاس كنكور خوب بگردید یا چندین كتاب بخونید یا كتاب بعضیا رو چندین بار بخونید این مطالب رو با دقت بخونید

     قانون اول:اگر شما مثل دیگران زندگی میكنید رتبه ای مثل دیگران بدست خواهید آورد برای بدست اوردن رتبه های خارق العاده باید خارق العاده و متفاوت زندگی كنید( اگر شما دانش اموز خارق العاده ای را میشناسید تمام رفتار و افكار او را تقلید كنید و مانند او زندگی كنید پس شما در كنكور آن رتبه ای را میارید كه او خواهد آورد) وقتی خواهر یا برادر بزرگتر در یك خانواده رتبه ا ی خارق العاده ای میاورد در كمال شگفتی در ان خانواده فرزند بعدی نیز همانگونه میشود درحالی كه میدانیم در یك خانواده ضریب هوشی افراد كاملا متفاوت است اما نحو ه ی زندگی تحصیلی و افكاركاملا مشابه است حتما در اقوام خود چنین مواردی دیده اید این طور نیست؟