7 تیر 1392

شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاه علوم پزشكی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بورسیه ارتش در سایر دانشگاه هادر سال تحصیلی 93-92

مولف: مدیر سیستم   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
3

بر گرفته از سایت سازمان سنجش (واحد مشاوره آموزشگاه)

شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی و امتیازات داوطلبان دوره روزانه دانشگاه علوم پزشكی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بورسیه ارتش جمهوری اسلامی ایران در سایر
www.ajaums.ac.ir : 1392 به شرح زیر است. نشانی اینترنتی - دانشگاه های علوم پزشكی در سال تحصیلی 93
الف) شرایط عمومی:
-1 متدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه.
-2 تابعیت جمهوری اسلامی ایران و ایرانی الاصل بودن.
-3 ایمان به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران و آمادگی فداكاری در راه تحقق اهداف آن.
-4 عدم محكومیت ناشی از اقدام علیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران.
-5 عدم محكومیت به محرومیت از خدمات دولتی.
-6 عدم سابقه عضویت و یا وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی، الحادی و غیرقانونی.
-7 عدم معروفیت به فساد اخلاقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
-8 نداشتن سوءپیشینه كیفری برابر اعلام مراجع ذیصلاح.
-9 سپردن تعهد كافی مبنی بر پرداخت دو برابر هزینه های دوره آموزشی، در صورت استعفا و یا اخراج برابر قوانین و مقررات ارتش.
-10 داشتن سلامت جسمانی و روانی و تناسب اندام (حداقل قد 165 سانتیمتر) برابر تأیید مركز معاینات پزشكی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
-11 نداشتن كارت معافیت پزشكی از حوزه نظام وظیفه.
ب) شرایط اختصاصی:
92/11/ 92 و برای داوطلبان نیمسال دوم 30 /6/ -1 حداقل سن در هنگام پذیرش داوطلبان 16 سال و حداكثر سن 22 س ال تمام . (مبنای احتساب سن داوطلبان در نیمسال اول 31
خواهد بود.
-2 داوطلبانی كه در حال انجام خدمت مقدس سربازی در نیروهای مسلح بوده و یا آن را به اتمام رسانیده اند، مدت خدمت دوره ضرورت (خدمت مقدس سربازی ) به حداكثر سن
آنان ( 22 سال) اضافه خواهد شد.
-3 در زمان پذیرش 5 سال به حداكثر سن داوطلبانی كه از بستگان درجه یك شهدا (فرزند شهید) می باشند اضافه خواهد شد.
-4 دارندگان معدل كل پایان تحصیلات دوره متوسطه : الف) معدل كل 18 و بالاتر از آن برای داوطلبان رشته پزشكی و بورسیه پزشكی، بورسیه دندانپزشكی و بورسیه داروسازی و
كسب نمره علمی بالاتر از 9000 در آزمون سراسری . ب) معدل كل 16 و بالاتر از آن برای داوطلبان رشت ه های پرستاری و كارشناسی پیراپزشكی و كسب نمره علمی بالاتر از
7500 در آزمون سراسری. ج) معدل كل 14 و بالاتر از آن برای داوطلبان رشته های كاردانی فوریت های پزشكی.
-5 مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه برای داوطلبین آقا (دارا بودن گواهی اشتغال به تحصیل برای متولدین 1373 و بعد از آن، دارا بودن گواهی پایان تحصیلات متوسطه و
پیش دانشگاهی و دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت برای متولدین 1372 و قبل از آن، دارا بودن گواهی اشتغال خدمت سربازی برای داوطلبان سرباز، دارا بودن كارت
پایان خدمت جهت داوطلبان منقضی خدمت).
-6 احراز صلاحیت علمی به تائید هیئت علمی منتخب دانشگاه.
-7 داوطلبانی كه در دانشگاه های دولتی و غیردولتی كشور شاغل به تحصیل می باشند بایستی در موقع پذیرش برگه تسویه حساب و یا نامه انصراف از تحصیل دانشگاه مربوطه را
ارائه نمایند.
-8 احراز صلاحیت مكتبی و موفقیت در مصاحبه علمی، روانسنجی، تست ورزش و تحقیقات لازم به تائید مركز گزینش نزاجا.
-9 داوطلبان در هنگام ثبت نام نبایستی در استخدام هیچیك از سازمان های دولتی و غیردولتی باشند.
-10 شرایط ادامه تحصیل در دانشگاه علوم پزشكی ارتش ضمن رعایت ضوابط و مقررات آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی، تابع مقررات ارتش جمهوری اسلامی ایران
نیز می باشد.
-11 دانشجویان پس از فراغت از تحصیل جهت اشتغال در یكی از مر اكز ستاد فرماندهی آجا، نیروهای زمینی ، هوائی و دریایی و قرارگاه پدافند در كل كشور براساس رتبه بندی
معدل كل نمرات طول تحصیل تقسیم خواهند شد.
-12 در صورت انصراف دانشجو و یا ارتكاب اعمالی كه موجب اخراج وی از ارتش گردد ، علاوه بر جبران خسارات مالی (دو برابر هزینه های آموزشی و آمادی ) از ادامه تحصیل در
رشته مربوطه در این دانشگاه محروم خواهد شد.
-13 معرفی ضامن معتبر و سپردن تعهد خدمتی برابر ضوابط و مقررات ارتش در هر نقطه از كشور.
-14 ارائه مجوز ادامه تحصیل از كارگزینی نیروی مربوطه برای كاركنان ارتش جمهوری اسلامی ایران (نظامیان و كارمندان).
-15 پوشیدن لباس مصوب ارتشی برای دانشجویان این دانشگاه الزامی است.
-16 فارغ التحصیلان مقاطع كاردانی و بالاتر حق ثبت نام ندارند.
-17 ادامه تحصیل كاركنان پایور باستناد تبصره 2 ماده 49 قانون آجا در صورت ارائه مجوز از نیروی مر بوطه در فواصل درجات گروهبان یكمی تا استوار یكمی و كارمندان با حداكثر
سن 25 سال امكان پذیر می باشد.
-18 بعد از قبولی در این دانشگاه امكان تغییر رشته در هیچ مقطع و رشته ای وجود ندارد.
ج) امتیازات:
-1 تحصیل در دانشگاه علوم پزشكی ارتش برای تمامی رشته ها از جمل ه رشته های بورسیه شبانه روزی و رایگان بوده (هیچگونه هزینه ای از دانشجو دریافت نمی شود) و كلیه امكانات
زیست، مسكن، خوراك، پوشاك، تحصیل، بهداشت و درمان و وسایل كمك آموزشی رایگان و به عهده ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
-2 پس از فار غ التحصیلی دانشجویان پ زشكی، بورسیه پزشكی، دندانپزشكی و داروسازی به درجه ستوانیكمی، دانشجویان كارشناسی پیراپزشكی به درجه ستواندومی، دانشجویان
كاردانی پیراپزشكی به درجه ستوانسومی نائل خواهند شد . در خصوص دانشجویان پرستاری از آنجائیكه استخدام آنان بصورت كارمندی می باشد، پس از فراغت از تحصیل به رتبه
11 (معادل درجه ستواندومی) نائل می گردند.
-3 به فارغ التحصیلان مدرك كاردانی، كارشناسی، دكترای حرفه ای (مطابق با رشته فارغ التحصیلی) مورد تائید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی اعطا خواهد شد.
-4 دانشجو از بدو ورود و ثب تنام به استخدام رسمی ارتش جمهوری اسلامی ایران درخواهد آمد.
-5 دانشجویان در طول مدت تحصیل ماهیانه مبلغی (مشمول پرداخت حقوق برابر قانون هماهنگ پرداخت) به عنوان كمك هزینه تحصیلی دریافت خواهند نمود.
-6 دانشجویان ارتش از تسهیلاتی مانند: حكمت كارت، دفترچه بیمه درمانی و بیمه عمر برای خود و عائله تحت تكفل و وا مهای مصوب برخوردار خواهند شد.
-7 دانشجویان رتبه های ممتاز و نخبه ضمن برخورداری از جوایز نفیس و مساعد ت های لازم، مجاز به استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی
بعدی بدون آزمون ورودی می باشند.
-8 امكان ادامه تحصیل در همه مقاطع با توجه به نیاز سازمان و با هماهنگی كارگزینی نیروی مربوطه وجود دارد.
-9 دانشجویان پس از فراغت از تحصیل امكان شركت در دور ه های طولی و عرضی و پودمانی در داخل و خارج از كشور را برابر روش جاری و قوانین ارتش جمهوری اسلامی ایران
خواهند داشت.
مراجعه نمایند. www.ajaums.ac.ir -10 ضمنا برای كسب اطلاعات بیشتر در خصوص دانشگاه علوم پزشكی ارتش به سایت اینترنتی دانشگاه به آدرس
د) نحوه اعلام نتایج:
به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. www.sanjesh.org : -1 نتایج از طریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی
-2 ثبت نام داوطلبین در این دانشگاه و شركت در معاینات جسمانی و مصاحبه ها به معنی اگاهی از تمامی ضوابط و مقررات دانشگاه علوم پزشكی ارتش م یباشد.
-3 هیچكونه مكاتبه، تماس تلفنی، اعلان واجدان شرایط، تاریخ مراجعه معاینات پزشكی و مصاحبه حضوری و تاریخ ثبت نام با داوطلبان از طرف این دانشگاه صورت نخواهد گرفت .
داوطلبان برای كسب هرگونه اطلاع باید به سایت سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه نمایند.

تعداد مشاهده (2573)       نظرات (3)

نظرات کاربران درباره خبر "شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاه علوم پزشكی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بورسیه ارتش در سایر دانشگاه هادر سال تحصیلی 93-92"


من میخام تو دانشگاه پزشکی ارتش شرکت کنم اما مل این که معدل بالای 18 میخاد برای رشته پزشکی (مدل کل پایان 3 سال)میشه کاری کرد ؟ امیدی هست؟

سلام ميخاستم بدونم من دوم تجربي تيزهوشان هستم ميتونم واسه پزشكي شركت كنم يانه؟ممنون

ببخشیدمعدل 3سال منظورتونه یادیپلم بایدبالای 28باشه

نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید