منوی اصلی  
     
 
 
  اهداف و برنامه ها  
 
 

تقویم اجرایی مدیر مهرماه سال تحصیلی 92-91

1- بررسی و کنترل سازمان واحد آموزشی طبق آمار دانش آموزان و دستورالعمل های  سازماندهی

2- نظارت بر ثبت نام و آمار دانش آموزان و بررسی پرونده های ثبت نامی سال جدید

3- تنظیم جدول زمانبندی جلسات شورای دبیران سال تحصیلی جدید

4- نحوه اقامه نماز جماعت و مراسم برنامه های صبحگاهی

5- ارسال شروع بکار همکاران و کنترل ابلاغهای صادره

6- تنظیم چارت سازمانی دبیرستان

7- تشکیل جلسات شورای دبیران

8- توجیه معلمین جهت استفاده بهینه از دفاتر نمره کلاسی و کاربرگها و حضور و غیاب دانش آموزان

9- تنظیم برنامه مستمر کلیه دروس برای کلیه پایه ها تا پایان سال

10- نوشتن شرح وظایف همکاران در اتاقهای مربوطه

11- تنظیم چارت سازمانی مرکز

12- نظارت بر تشکیل و استفاده از کتابخانه و تجهیزات آن

13- تشکیل کلاسهای کنکوری برای پایه سوم و چهارم و دعوت اساتید تهران برای تدریس کلاس های کنکور از نیمه دوم شهریور

14- کنترل و مسدود نمودن دفاتر حضور و غیاب روزانه همکاران و در پایان هفته

15- کنترل نحوه بایگانی اوراق امتحانات خرداد و شهریور

16- بررسی برنامه هفتگی و سالانه دانش آموزان و دبیران و ارسال یک نسخه آن به اداره آموزش و پرورش

17- خرید و تهیه کلیه دفاتر شورای دبیران، شورای مدرسه، شورای دانش آموزان، انجمن اولیاء و مربیان، ستاد بهبود و کیفیت پیشرفت درسی، دفاتر مالی، محرمانه،حضور و غیاب دبیران، حضور و غیاب انضباطی دانش آموزان و نحوه کمک به بی بضاعتان، دفتر اردویی و بازدیدها، دفتر مشاور، دفتر پرورشی، دفتر فعالیت مدیر و ...

18- کنترل و تقسیم کار بین کارکنان دبیرستان

19- ثبت نام آزمون های سنجش، گزینه دو و قلم چی

تقویم اجرایی مدیر آبان ماه سال تحصیلی 92-91

 

1- دعوت از پذیرفته شدگان مراحل اول و دوم المپیادی و اهدای جوایز و تقدیرنامه

2- دعوت از پذیرفته شدگان کنکور 91-90 و اولیاء آنان و اهدای جوایز و تقدیرنامه

3- تشکیل گروه های آموزشی کلیه دروس و جدول زمانبندی برگزاری جلسات گروهی

4- مطالعه دقیق و روزانه بخشنامه ها و دستورالعمل های رسیده و نصب در تابلو اعلانات

5- نظارت و راهنمایی لازم جهت تهیه و بکارگیری طرح درس و استفاده از وسایل کمک آموزشی

6- شرکت در جلسات مدیران اداره

7- پیگیری و تهیه رسم نمودار درصد قبولی دانش آموزان

8- نظارت و تهیه مقدمات امتحانات بین ترم دانش آموزان و تکثیر سوالات و خزانه سوال

9- صحافی دفتر آمار و امتحانات و مسدود نمودن آنها

10- تشکیل پرونده های پرسنلی کارکنان

11- برگزاری مراسم 13 آبان

12- توصیه و راهنمایی همکاران بر اجرای جدول زمانبندی دروس

13- کنترل و بررسی و امضاء کاربرگ های دبیران

14- تشکیل جلسه شورای مدرسه، ستاد پیشرفت تحصیلی و شورای دانش آموزی و انتخابات و تشکیل انجمن اولیاء و مربیان

15- بررسی نحوه فعالیت گروههای آموزشی

16- برگزاری کلاس های آموزش خانواده

 

 

 

تقویم اجرایی مدیر آذر ماه سال تحصیلی 92-91

 

1- برگزاری آزمون های سنجش و گزینه دو و قلم چی

2- برگزاری کلاس های آموزشی آزمایشگاه و کارگاه و رایانه

3- شرکت در مسابقات آزمایشگاهی و کارگاهی

4- تنظیم دفتر آزمایشگاه و نحوه فعالیت آن

5- بررسی  وشناسایی دانش آموزان ضعیف و ارائه راهکارهای آموزشی لازم جهت ارتقاء سطح علمی آنان

6- تشکیل کلاسهای فوق برنامه و تقویتی و آمادگی جهت امتحانات نوبت اول

7- برنامه ریزی برنامه امتحانات بین ترم و پایانی

8- تکمیل فرم مستمر ماهانه همکاران و ثبت نقاط قوت و ضعف در دفاتر مخصوص

9- بررسی صورتجلسات شوراهای مدرسه، معلمین و انمجمن اولیاء و ...

10- صدور کارنامه ماهانه تحصیلی دانش آموزان

11- تنظیم و تکمیل و انسداد دفاتر امتحانات سال گذشته و صحافی آن

12- دفتر آمار سال جاری از نظر پلمپ، شماره گذاری و ثبت مشخصات

13- بررسی نحوه بایگانی و مکاتبات و بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری

14- برگزاری کلاس های آموزش خانواده

15- شناسایی راه حل های مناسب به منظور پیگیری افت تحصیلی دانش آموز

 

 

 

 

 

تقویم اجرایی مدیر دی ماه سال تحصیلی 92-91

 

1- اقدامات لازم جهت ترغیب و تشویق دانش آموزان به امر مطالعه و آمادگی برای امتحان نوبت اول

2- برگزاری امتحانات نوبت اول و دیماه

3- آماده سازی کلاسها و سالنها جهت برگزاری امتحانات

4- شرکت در جلسات شورای معلمین و گروههای آموزشی و ارائه راهنماییها و تذکرات لازم جهت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

5- چگونگی استفاده از کاربرگهای دبیران بازبینی گردد

6- ثبت آزمایشات و کارهای عملی در دفاتر مخصوص پیگیری گردد

7- نحوه فعالیتها و مشارکتهای انجمن اولیاء و مربیان پیگیری گردد

8- تشویق و اهدای جایزه به دانش آموزان فعال و کوشا بعد از امتحانات

9- بررسی صورتجلسات آموزش خانواده

10- رسیدگی به مشکلات روحی و روانی دانش آموزان به همراه مشاورین

 

 

 

تقویم اجرایی مدیر بهمن ماه سال تحصیلی 92-91

 

1- آماده سازی برای برگزاری مراسمهای ایام دهه فجر

2- نظارت بر فعالیت های بسیج، انجمن و شورای دانش آموزی

3- ترتیب دادن برنامه بازدید و اردوی دانش آموزی

4- کنترل و بررسی و هماهنگ نمودن خزانه سوالات امتحانات

5- بررسی میزان مشکلات درسی دانش آموزان و حضور مدیر در کلاسها

6- بررسی برنامه های مدرسه در جهت ایجاد و حسن تعاون در بین دانش آموزان

7- کیفیت اجرای دستورالعمل های ارزشیابی

8- تامین تجهیزات آزمایشگاهی

9- نحوه فعالیت و مشارکت انجمن اولیاء و مربیان و همکاری آنها مورد بررسی قرار گیرد

10- برگزاری همایش های علمی زیست و فیزیک و شیمی کشوری

11- نحوه تبلیغات و شرکت کارکنان و دانش آموزان در مسائل عبادی سیاسی اجتماعی

12- تمهیدات و برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم دهه فجر

 

 

 تقویم اجرایی مدیر فروردین ماه سال تحصیلی 92-91

 

1- کیفیت فعالیت های فوق برنامه اعم از اردوها،بازدیدها،سخنرانیها،نمایش فیلم و امور هنری ثبت فعالیتها در دفتر مخصوص

2- برگزاری کلاسهای تقویتی

3- مشاهدات دفتر حضورو غیاب دبیران و دانش آموزان

4- نظارت بر پیشرفت امور آموزشی از نظر کیفی و کمی

5- برگزاری مسابقات کامپیوتری

6- بررسی اقدامت در رابطه با هفته معرفی مشاغل

7- بررسی نحوه استفاده از طرح درس توسط معلمین

8- تشکیل کلاسهای گروه آموزشی

9- نظارت بر انسداد دفتر اندیکاتور و استفاده از شماره های جدید آغاز سال جدید

10- چاپ جدول بارم بندی نوبت دوم

11- برگزاری کلاسهای المپیادهای علمی

 

 

 

 

تقویم اجرایی مدیر اردیبهشت ماه سال تحصیلی 92-91

 

1- پیگیری بودجه بندی دروس که به حد مطلوب رسیده باشند

2- نظارت بر استخراج و درج نمره انضباط

3- پیگیری امتحانات بین ترم برای نوبت پایانی

4- بررسی دفتر ثبت مشاهدات ارزشیابی نقاط قوت و ضعف در آن ثبت شود

5- نظارت و شناسایی آن دسته از همکارانیکه مایلند در کلاسهای جبرانی و تابستانی همکاری داشته باشند

6- کنترل نحوه شناسایی دانش آموزان ضعیف درسی و اعلام به اولیاء آنان در جهت مراقبت بیشتر در امتحانات نوبت دوم

7- تاکید بر اتمام ودوره کتابهای درسی به همکاران

8- تاکید برای برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم هفته بزرگداشت مقام معلم

9- سخنرانی در مورد اهمیت 12 اردیبهشت ماه گرامیداشت شهادت استاد مطهری

10- نظارت بر انسداد دفاتر حضور و غیاب دبیران

11- نظارت بر تمهیدات مقدمات برگزاری امتحان میان ترم و آمادگی جهت پایان ترم

12- بررسی نحوه تشکیل کلاسهای تقویتی با مجوز اداره

 

 

 

تقویم اجرایی مدیر خرداد ماه سال تحصیلی 92-91

 

1- بررسی دفتر حضور وغیاب مدرسه

2- تاکید بر برگزاری امتحانات شفاهی کلاسی و کتبی قبل از امتحان

3- توصیه های لازم جهت برگزاری مراسم ارتحال امام

4- پیگیری و نظارت مستمر برگزاری امتحانات پایانی

5- پیگیری اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره

6- همکاری در تمهید مقدمات تشکیل کلاسهای جبرانی تابستانی

7- نظارت بر اعلام امتحانات تجدیدی به دانش آموزان، معلمان و اولیاء

8- نظارت بر تسویه حساب مالی وتراز مالی مدرسه

9- نظارت بر جمع آوری و بستن دفاتر کلاسها

10- نظارت بر تنظیم لیست دبیران از لحاظ امضاء، تاریخ و نام ونام خانوادگی

11- نظارت بر تصحیح اوراق امتحانات پایانی

12- تنظیم صورتجلسات امتحان پایانی

13- کنترل اوراق امتحانی از نظر نحوه اصلاح، درج نمره با حروف و عدد وامضاء

14- نظارت بر ارزشیابی کار یکساله آموزشگاه

15- تاکید بر اخذ به موقع لیست نمرات از معلمین

 

 

 

 

 

تقویم اجرایی مدیر تیر ماه سال تحصیلی 92-91

 

1- ایجاد هماهنگی با اداره جهت تصحیح اوراق و اعلام نتیجه امتحانات

2- نظارت بر ارزیابی کیفیت و نتایج امتحانات برگزار شده

3- نظارت و تاکید بر اعلام نیازهای تعمیراتی، توسعه،احداثی،تجهیزاتی آموزشگاه

4- نظارت بر ثبت نمرات دردفاتر امتحانات و کارنامه ها

5- تاکید و نظارت بر برنامه ریزی جهت تشکیل کلاسهای جبرانی و تقویتی با هماهنگی اداره

6- ایجاد هماهنگی بین امور تربیتی و پایگاههای تابستانی

7- تاکید واعلام به موقع حداکثر ظرفیت پذیرش دانش آموزان در سال تحصیلی آینده

8- اعلام کفالت تابستانی به اداره و مشخص نمودن کلفات

9- اعلام حضور معاونین با مدیر در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هرهفته جهت پاسخگویی به ارباب رجوع

10- هماهنگی جهت شروع ثبت نام دانش آموزان جدید

 

 

 

 

تقویم اجرایی مدیر مرداد ماه سال تحصیلی 92-91

 

1- کنترل و تطبیق نمرات دفاتر امتحانی با لیست ها و کارنامه ها و اوراق امتحانی

2- تاکید بر تهیه به موقع کلیه دفاتر مورد نیاز آموزشگاه برای سال آتی

3- تاکید و نظارت بر تهیه محل مناسبی جهت نگهداری اسناد محرمانه آموزشگاه

4- کنترل و بررسی کارهای معوقه احتمالی دفترداران

5- تمهیدات لازم مقدمات جهت برگزاری امتحانات تجدیدی

6- نظارت بر ثبت قبول شدگان و دانش آموزان جدید

7- کنترل مدارک ثبت نام شدگان

8- نظارت بر برگزاری امتحانات تابستانی

9- تاکید بر برآورد و اعلام نیاز آموزشگاه به نیروی انسانی

10- برنامه ریزی درسی و هفتگی با توجه به ظرفیت و پیش بینی شده

11- تکمیل فرمهای ارزشیابی همکاران در پایان سال تحصیلی

 

 تقویم اجرایی مدیر شهریور ماه سال تحصیلی 92-91

 1- اقدامات انجام گرفته جهت بازگشایی مدارس

2- اعلام نتیجه امتحانات تجدیدی و ثبت نام قبول شدگان

3- بررسی و نحوه تنظیم برنامه درسی هفتگی و تعیین ساعات درسی بر اساس دستورالعمل های زیربط

4- مطالعه دقیق و روزانه بخشنامه های رسیده و اقدام

5- تنظیم و تکمیل فرمهای ارزشیابی و امضاء همکاران و ارسال به اداره جهت تحویل

6- هماهنگی و نظارت بر امورات مربوط به مدرسه و آماده سازی و رفع مشکلات

7- بستن دفاتر و دیسکتهای مالی

8- چک کردن دفتر امتحانات سال گذشته از نظر تنظیم، تکمیل وانسداد

9- نحوه بایگانی مکاتبات و بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش

10- تجهیز کلاسها و آموزشگاه از لحاظ نور،شیشه،میز ونیمکت،میزو صندلی معلم،تخته سیاه،سرویس بهداشتی، وضعیت آبخوری

11- تشکیل جلسه شورای دبیران در شهریورماه